جناب آقای امیر امیری
مدیران بزرگباید بدون در نظر گرفتن عنوان اصلی یا مقام خود . نگرش خدمت رسانی به دیگران را مشتاقانه بپذیرند .
سازمان: shamim .co ( مدیر اجرائی )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 270
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+