جناب آقای آيدين زينال زاده

سازمان: وزارت صنعت، معدن و تجارت ( كارشناس اکتشاف مواد معدنی )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مهندسي معدن
استان: تهران

مدرس سازمان نظام مهندسی معدن

نایب رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران

مجری و کارشناس رادیو و تلویزیون


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 3235
سابقه فعالیت ها:

به طور کامل در فایل رزومه موجود است


مهارت ها:

به طور کامل در فایل رزومه موجود است

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

حضور در برنامه های :

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+