جناب آقای محمد جواد درگاهی

سازمان: آژانس تبلیغاتی آذر ( صاحب امتیاز و مدیر مسئول )
دسته شغلی مرتبط: تبلیغات، ارتباطات و رسانه
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استان: قزوین
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 423
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

حضور در برنامه های :
  • نشست دی ماه اعضای باشگاه مدیران ایران
  • نشست آذر ماه باشگاه مدیران ایران

  • اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

    همین الان طلایی شوید!
    +