جناب آقای نوید استیری

سازمان: اداره کل پست استان خراسان رضوی ( مدیر پروژه کارت ملی هوشمند )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
استان: خراسان رضوی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 433
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+