جناب آقای فرزاد کبيری

سازمان: شرکت پارس کبير ( مدير عامل )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
رشته تحصیلی: مهندسی معدن
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 4623
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+