جناب آقای حسن قربان ساسانی

سازمان: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) ( مدیر امور اداری )
رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی
استان: مازندران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 5605
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+