جناب آقای عبدالله عظمت
مشاور حوزه منابع انسانی و تعالی سازمانی
سازمان: موسسه سیستم های یارا رهنمود (مسیر ) ( مدیر عامل )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
رشته تحصیلی: مدیرت عالی اجرایی
استان: آذربایجان شرقی

عبدالله عظمت

فوق لیسانس مدیریت عالی اجرایی

همراه :   09141146315 - ایمیل  ab.azamat.hr @gmail.com

سابق کار 34 سال

سابقه مدیریت 24سال سازتخصص : منابع انسانی -تعالی سازمانی

ارزیاب جایزه تعالی و پیشرفتسر

ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی

عضو انجمن مدیریت منابع انسانی - عضو انجمن آموزش و توسعه - عضو خانه مدیران استان - عضو مجمع مدیران منابع انسانی استان ، عضوباشگاه مدیران استان

 ، مشاور تحول و تعالی منابع انسانی و - تعالی سازمانی - جایزه ملی کیفیت و جایزه تعالی سازمانی EFQM


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 665
سابقه فعالیت ها:

اینجانب دارای 34 سال سابقه کار بوده و که 24 سال از آن در حوزه منابع انسانی و تعالی سازمانی بوده است .

اکنون مدیر عامل موسسه مشاوره و آموزشی مسیر هستم و در حوزه منابع انسانی و سازمان فعلیت مشاوره و آموزشی دارم 

هم اکنون با چن شرکت تولیدی و صنعتی قرارداد مشاوره در موضوعات فوق دارم.


مهارت ها:

استقرار نظام جامع منابع انسانی

عارضه یابی منابع انسانی

ارزیابی داخلی منابع انسانی  بر اساس مدل تعالی منابع انسانی 

تدوین اظهار نامه تعالی منابع انسانی

خود ارزیابی  سازمان

ارزیابی داخلی بر اساس مدل EFQM

تدوین اظهار نامه مدل تعالی سازمانی

تدوین دستورالعمل های سازمانی

اجرای دوه های آموزشی منابع انسانی و تعالی سازمانی و مدیران

 

 

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+