جناب آقای عباس نوروزي همايون

سازمان: خبر اردبيل ( سردبير )
رشته تحصیلی: علوم سياسي
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6860
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+