جناب آقای کرامت نادی

سازمان: مخابرات ( کارشناس فروش ویژه )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6925
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+