جناب آقای حسین بشاره صیفی

سازمان: اداره دامپزشکی شهرستان ایلام ( معاون اداره )
رشته تحصیلی: دامپزشکی
استان: ایلام
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7311
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+