جناب آقای سیامک مرداسی

سازمان: علوم پزشکی اهواز ( کارگزین مسئول )
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7474
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+