جناب آقای دکتر جمال شهرابی
دكترای مهندسي صنایع عضو هیأت علمي دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي امیركبیر و مدیرعامل وموسس موسسه پژوهشي داده كاوی گیتا
سازمان: موسسه پژوهشي داده كاوی گیتا ( مدیر عامل ، استاد دانشگاه )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
استان: تهران

 دكترای مهندسي صنایع

 عضو هیأت علمي دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي امیركبیر و مدیرعامل وموسس موسسه پژوهشي دادهكاوی گیتا

نویسنده ده ها کتاب در زمینه داده کاوی


نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی
سایت : http://www.irandatamining.ir

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:


ارسال پیام خصوصی و یا توصیه‌نامه برای جناب آقای شهرابی
برای ارسال پیام، لطفاً عضو یا وارد سایت شوید.
+