جناب آقای مسعود پورفرد
مدیرعامل موسسه فرهنگی مجد در اموراموزشی وپژوهشی فعالیت می نمایم
سازمان: مجد ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: تبلیغات، ارتباطات و رسانه
استان: قم
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7903
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+