جناب آقای حسن صدوقی

سازمان: شرکت مخابرات استان مرکزی ( مدیر اداری و منابع انسانی )
رشته تحصیلی: دانشجوی دکترا
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 847
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+