جناب آقای نیما حسن زاده سرهنگی

سازمان: دانشکده مدیریت ( دبیر کل انجمن علمی )
رشته تحصیلی: لیسانس
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 859
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+