جناب آقای حبیب بیرامی
مشاور بیش از50سازمان دولتی وخصوصی-ممیز وسرممیزcbوچندسازماندولتی-مولف ونویسنده 4کتاب و5مقاله و...
سازمان: گروه مشاوران ونوآوران آروشا ( رئیس هیت مدیره )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 928
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+