جناب آقای درخشان
دکترا ی کامپیوتر بازنشسته دا نشگاه صاحب امتیاز و مدیر مسوول ماهنامه تجارت الکترونیکی و رایانه
سازمان: نشریه تجارت الکترونیکی و رایانه ( صاحب امتیاز و مدیر مسوول )
دسته شغلی مرتبط: تبلیغات، ارتباطات و رسانه
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 955
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+